CIETAIS RIEKSTS

Miniturnīrs ar orientēšanos un airsoft elementiem

SVĒTDIEN 11.10.20. ZĀLĪTĒ, SĀKUMS 10:00 

   Airsofta spēle, kas balstīta uz orientēšanos, kontrolpunktu meklēšanu savstarpējo cīņu teritorijā par dzīvības sertifikātiem! Spēlē piedalās vairākas, 2-3 dalībnieku minikomandā, kuras savstarpēji sacenšas kontrolpunktu (KP) atrašanā un uzdevumu izpildē.
   Minikomandām spēles gaitā ir jāatrod un jāapmeklē pēc iespējas vairāk kontrolpunkti (visu KP apmeklējums nav obligāts), iespēju robežās jāatrisina un jāizpilda papildus uzdevumi un jānokļūst finišā līdz noteiktā laika beigām.
 
GPS koordinātes: 
X: 508599, Y: 6280129
Lat: 56.6652220, Lon: 24.1403027 
 
 

Dalības maksa

                  13 eur dalība

                  25 eur dalība + airsoft noma (iekļauts apģērbs, aizsarglīdzekļi, replika un 1000bbs)

 
Pasākuma plāns:
Ierašanās un reģistrācija līdz 10:30
10:30 – 11:00 brīfings un noteikumu izklāsts
11:00 – starta laiks, konvertu izsniegšana
15:00 – pēdējās komandas finišs
 

Uz vietas poligonā būs pieejama inventāra noma un atbalsts rezerves baterijām, bbs, u.c.

Nomas inventārā ietilpst:

   + Replika – G36, AK, M4

   + Uniforma, cimdi

   + Aizsarglīdzekļi

   + Oranžā veste

   + Munīcija 1500 gab.

   + Papildus BBs 1500 gab. – 5 eur

 
Reģistrācija
Aizpildot reģistrācijas formu airsoftizklaide.lv - SPIED ŠEIT
vai atsūtot komandas nosaukumu un dalībnieku skaitu epastā uz info@airsoftizklaide.lv
 
 
NOLIKUMS UN APRAKSTS 
UZDEVUMI
  1. Atrast kartē norādītos kontrolpunktus un veikt kompastiera atzīmi leģendas kartiņas notiektajā lodziņā;
  2. Aizpildīt izsniegto leģendas kartiņu;
  3. Ja ir laika pietiekamība vai paralēli KP apmeklējumiem, veikt papildus uzdevumus, kas atrodas laukumā.
 

NOTEIKUMI

AIZLIEGTS:

                  - Izmantot jebkāda veida pirotehniskos līdzekļus;

                  - Izmantot jebkāda veida elektroniskos navigācijas līdzekļus (GPS utt.);

                  - Sadarbība starp minikomandām ir kategoriski aizliegta, fiksācijas gadījumā diskvalifikācija abām komandām;

                  - Pārvietot vai aizskart kontrolpunktos esošos spēles rekvizītus, no kuriem ir jāiegūst informācija, ja nav noteikts kādā uzdevumā citādi.

INVENTĀRS:

Obligātais:

                  + Vismaz 0.5l dzeramais ūdens (katram dalībniekam);

                  + Rakstāmais (uz komandu);

                  + Mobīlais telefons (vismaz viens uz komandu ar pilnu bateriju saziņai ar organizatoriem);

     + Oranžā veste (tikai un vienīgi oranža katram dalībniekam).              

Vēlamais:

                  + Lukturis;

                  + Ēdiens;

                  + Jebkāda veida optiskie līdzekļi;

                  + Aptieciņa (uz komandu);

                  + Kompass (uz komandu);

                  + Rācija (saziņai ar organizatoriem, Admin frekvence: 470.950)

Citi:

Spēlētāji spēles laikā ir pašpietiekami. Proti, līdzi jābūt pietiekamam munīcijas, ūdens, pārtikas utml daudzumam. Sakarā ar attālumiem un laika limitu, tad atgriešanās autostāvvietā būs nerekomendējama.

 

Airsofta šauteņu drošības ierobežojumi: atbilstoši airsoftizklaide.lv noteikumiem, tiks veikta izlases veida hronografēšana!

 

Noteikumi un spēles gaita

Noteiktas viena vai vairākas starta pozīcijas. Minikomandām starta pozīcijā tiesnesis izsniedz konvertu ar KARTI, LEĢENDU un komandas DZĪVĪBAS SERTIFIKĀTUS. Kartē atzīmēti KP, kas izvietoti random secībā – komandai pašai jāizvēlas stratēģija, lai apmeklētu pēc iespējas vairāk vai arī visus KP (visu KP apmeklēšana nav obligāta). Katrai komandai ir sava unikālā izsniegtā leģendas kartīte, kurā jāveic kompostiera atzīmes un citi, papildus uzdevumi, aprakstīti uz KP kartītēm. Pēc starta signāla notiek konvertu atvēršana un pirmās 3min tiek dotas komandu izretošanai teritorijā un kartes iepazīšanai katras individuālās komandas starpā, lai noteiktu komandas stratēģiju KP apmeklēšanai. Šo 3min laikā jebkāds kontakts ar pretinieku un airsoft izmantošana ir aizliegta. Pēc 3min tiks izziņots signāls sirēnas formā, cīņas sākumam un airsoft aktivizēšanai jeb izmantošanai. Komandām KP apmeklēšanai un uzdevumu izpildei finiša laiks tiek dots līdz notiektam brīdim, ko paziņos startā. Komandām, kas ierodas vēlāk par norādīto laiku, tiek piešķirti papildus “mīnusa” punkti, kas pasliktina komandas kopējo rezutātu.

Dzīvības sertifikāti

Katrai komandai tiek startā izsniegts noteikts dzīvības sertifikātu skaits. Tos var iegūt neitralizējot pretinieku komandu vai atrodot laukumā (slēptoss uzdevumus, kas reizē ir papildus dzīvības sertifikāts). Komandai iztērējot visus jeb beidzoties pamatdzīvības sertifikātiem, ja ir, tad pēdējo atdod papilduzdevuma sertifikātu. Komanda no turpmākās spēles izstājas un dodas uz finišu (F). Obligāti finišā atzīmēties pie organizatoriem!

Komandu cīņa, sadursme un kontakts ar citām minikomandām

Jebkurš minikomandas kontakts ar pretinieku komandām ir sekojošs - ja cīņas laikā starp minikomandām tiek neitralizēts viens komandas dalībnieks, tas apstājas vietā, kur veikts trāpījums un uzvelk oranžo vesti, ja cīņā tiek neitralizēti divi minikomandas dalībnieki, minikomanda skaitās neitralizēta visa. Tā apstājas tajā vietā, kur tika neitralizēta un gaida, kamēr tai pietuvojas kontaktā uzvarējusī puse un paņem vienu dzīvības sertifikātu. Iespējama arī diversifikācija, atņemt pretinieka dzīvības sertifikātu, ja cita komanda ir neitralizējusi pretinieku, bet netiek līdz komandai pēc dzīvības sertifikāta un trešā puse tiek pēc tā. “Dzīvības sertifikātu” ieguvusī komanda, attālinās no neitralizētās komandas vismaz par 50 metriem, izņemot gadījumu, ja atkāpjoties rodas jauns kontakts. Neitralizētā komanda VISA uzvelk sarkanās vestes un 5 minūtes atrodas vietā, kur tā tikusi neitralizēta. Beidzoties laikam un nenoņemot sarkanās vestes dodas jebkurā no izvēlētiem virzieniem. Attālinoties vismaz 50 metrus no kontakta vietas, tā noņem sarkanās vestes un turpina spēli. Komandu dalībniekiem visu spēles laiku jābūt savstarpēja vizuāla vai dzirdamības kontakta distancē - vienas komandas spēlētāji visu spēles laiku piedalās kopā, attālums starp vienas komandas dalībniekiem nedrīkst pārsniegt 20m. 

Rezultāti:

Tā kā šī ir sacensību tipa spēle, tad komandai iegūto punktu daudzums tiks aprēķināts saskaņā ar aizpildīto leģendu, kas summējas par katru pareizi nokompostrēto KP + dzīvības sertifikātu skaitu nokļūstot finišā, papildus uzdevumiem un ierašanos finišā norādītajā laikā.

Pēc spēles finišā tiks apkopoti rezultāti, paziņota un apbalvota 1.vieta. Pēc visu 3 posmu rezultātiem apbalvotas tiks 3 kopvērtējumā uzvarējušās komandas.

Teritorijas karte un leģendas kartīte:

Teritorijas kartē ir atzīmēti kontrolpunkti (KP), kopā ir 9 KP. Komandu uzdevums ir brīvi izvēlētā secībā atrast un apmeklēt pēc iespējas vairāk KP un nokompostrēt tos pareizā secībā leģedas kartiņā. Pirmie 4 KP ir atzīmēti (kartē ar sarkanu krāsu) ar papildus uzdevumiem, kurus pareizi izpildot, komanda iegūst vēl papildus punktus. 

Ja būsiet vērīgi, tad redzēsiet, ka laukumā atsevišķi dažādās vietās ir izvietoti finiša karodziņi (sarkanmelnu kvadātiņu karodziņi) tie ir Slēptie uzdevumi, kurus izpildot variet iegūt vēl papildus punktus.

Slēptie uzdevumi

Slēptie uzdevumi ir atrodami laukumā sarkanmelnu karodziņu veidā. Komandai to atrodot ir iespēja to pildīt vai nē. Komandai šis karodziņa kartīte ir jānoplēš, jo tai ir 2 funkcijas – dzīvības sertifikāts un papildus punkti, ja tiek izpildīts norādītais uzdevums. Punkti skaitās, tikai par pilnīgi un pareizi izpildītu uzdevumu.

 

Kontakti

+371 29415744

info@airsoftizklaide.lv