AIRSOFT IZKLAIDE SPĒĻU NOTEIKUMI

 

   Vispārīgie noteikumi:
 
1. Lai piedalītos airsoft atvērtajās spēlēs jābūt vismaz 16. gadus vecam. Jauniešiem no 16 -18. gadu vecumam ir jābūt vecāku parakstītai atļaujai.
2. Grupu pasākumos un citās Airsoft izklaide organizētajās spēlēs, ar vecāku dalību vai informētību, drīkst piedalīties arī gados jaunāki dalībnieki;
3. Uz spēli spēlētāji ierodas laikus, iepriekš norunātajā laikā, vēlams, vismaz 20-30 minūtes iepriekš (reģistrācija, ģērbšanās, instruktāža);
4. Airsoft spēlē ikvienam dalībniekam ir jāparakstās par dzirdēto un redzēto instruktāžu un drošību spēles laukumā;
5. Airsoft spēles organizatora un tiesneša lēmumi spēles laukumā ir neapstrīdami!
6. Airsoft spēles organizatoriem un tiesnešiem ir tiesības izslēgt no spēles un lūgt atstāt spēles laukumu dalībniekam, ja viņš neievēro šos noteikumus, neievēro sabiedrības ētikas normas;
7. Airsoft pamata drošība nosaka, ka spēļu laikā, atrodoties laukumā, nekādā gadījumā nedrīkst noņemt aizsargbrilles un/vai sejas aizsargmasku, kas aizsargā acis;
8. Airsoft spēle notiek uz godīguma principa un neatstāj nekādus traipus, tamdēļ pašiem jākonstatē trāpījums. Jebkurš aizdomīgs trāpījums ir jāuzskata par trāpījumu. Jābūt godīgiem, pretējā gadījumā var tikt izteikts brīdinājums, vai piemērota dalībnieka diskvalifikācija uz laiku, vai uz visu spēli;
9. Spēles dalībnieks ir nošauts, ja viņam trāpa pa jebkuru ķermeņa daļu, tai skaitā repliku, apģērbu vai ekipējuma daļu. Ja dalībniekam trāpa pa ieroča repliku un tam ir sekundārā ieroča replika (pistoles replika), tad, dalībnieks drīkst turpināt spēli izmantojot tikai pistoles repliku;
10. Spēles dalībniekam, kurš ticis nošauts, ir jārīkojas sekojoši:
11. Pacelt gaisā roku un dot skaņas signālu "beigts, ārā", vai arī kombinācijā ar skaņas signālu uzvilkt oranžo atstarojošo vesti, vai apsiet to ap repliku;
11.1. Nodrošināt repliku drošinātāja režīmā;
11.2. Doties, ar gaisā paceltu repliku vai labi pamanāmi uzvilktu oranžo signālvesti, uz drošības zonu, „mirtuvi” vai spēles scenārijā norādīto atdzīvošanās punktu.
12. Ja spēlētāju sašauj komandas biedrs (friendly fire), tad šis dalībnieks ir uzskatāms kā nošauts jeb beigts;
13. Spēles dalībnieks netiek skaitīts par nošautu, ja trāpījums ir bijis rikošetā jeb atsitienā no kāda objekta, sienas vai cita spēlētāja;
14. Airsoft laukumā, aizliegts lietot, pārvietojamus šķēršļus kā vairogu, piemēram, finiera plāksni vai ko tamlīdzīgu;
15. Airsoft spēlēs pieļauj izmantot speciāli izgatavotus un standartiem atbilstošus vairogus (aptuveni 10kg, 60x100). Par vēlēšanos izmantot šādu ekipējumu spēlētājiem laicīgi jāpiesaka tas organizatoriem.
16. Drošības apsvērumu dēļ airsoft spēlē aizliegts lietot „aklo uguni”. Paskaidrojums – aiz stūra izbāzt ieroci vai tā galu un šaut kādā virzienā, pašam neskatoties. Šaut drīkst tikai savā redzeslokā;
17. Spēles dalībniekam, kurš ticis nošauts, aizliegts sarunāties un kontaktēties ar komandas biedriem vai pretiniekiem, kas piedalās spēlē un ir uzskatāmi par “dzīviem”, līdz  spēlētājs atdzīvojas;
18. Minimālā šaušanas distance – 1m „single fire”, „5m auto fire”;
19. Ēkās un iekštelpās rekomendējam izmantot tikai "single fire" jeb savrupšāvienu šaušanas režīmu;
20. Spēles laukumā drīkst lietot tikai airsoft sportam paredzēto ekipējumu;
21. Spēles laikā var tikt izmantotas pirotehniskas preces (dūmu sveces, „granātas”. Pirms izmantošanas, šos produktus obligāti jāuzrāda un jāsaskaņo ar organizatoru;
22. Aizliegts atrasties spēles laukumā pārmērīga alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Gadījumā, ja spēlētājs ir manāmi iereibis, spēles organizatoram ir tiesības dalībnieku diskvalificēt no turpmākas dalības spēlē;
23. Spēle notiek noteiktā teritorijā, par kuras robežām tiek pastāstīts instruktāžas laikā un ārpus tās robežām atrasties aizliegts;
24. Ieraugot spēles laukumā civilo personu(t.i. persona bez atstarojošās vestes un aizsargbrillēm), vai dzīvniekus, spēlētājam ir pienākums par to pabrīdināt tiesnesi un nodrošināt ieroci, kamēr laukumu pamet spēlē neiesaistītās personas/ dzīvnieki;
25. Visām civilajām personām (tiesneši, fotogrāfi, operatori u.c.) spēles laukumā ir jālieto aizsargbrilles un mugurā jābūt viegli pamanāmam apģērbam, t.i. atstarojošās vestes (spilgti dzeltenā krāsā, ar gaismu atstarojošu elementu);
26. Aizliegts piegružot laukumu, visus atkritumus likt tam paredzētajā vietā;
27. Pirms spēles sākuma, spēlētājiem, iepriekš saskaņojot to ar organizatoru, ieteicams apstaigāt laukumu un iepazīties ar teritoriju, kur notiks airsoft spēle, izņemot, ja laukums ir ticis speciāli sagatavots pasākumam
 
   Drošības noteikumi:
 
1. Spēles laukumā obligāti jālieto sejas aizsarglīdzekļi (brilles vai sejas maska), tos atļauts novilkt tikai speciāli tam paredzētās vietās – drošības zonās, ko norāda tiesnesis;
2. Drošības zonā aizliegts izmēģināt ieroci, noņemt drošinātāju un šaut. Magazīnai jābūt izņemtai no ieroča aptveres šahtas
3. Repliku izmēģināšana un šaušana notiek iepriekš norādītās vietās.;
4. Spēles laukumā nav ieteicams kāpt kokos, uz jumtiem un citām bīstamām augstumā esošām vietām, izņemot gadījumu, ja tas ir saskaņots ar organizatoru (paredzēts izmantot);
5. Spēles laukumā izmantot ēku stāvus virs pirmā stāva drīkst tikai tad, ja tiesnesis devis atļauju;
6. Nav ieteicams līst vai lēkt pa logiem, karāties ārpus tiem, spert ar kāju durvis, atrasties nedrošās vietās;
7. Aizliegts šaut pa plastmasas, metāla vai stikla pudelēm un logu stikliem;
8. Aizliegts spēles laikā fiziski vardarbīgs kontakts starp spēlētājiem, citu spēlētāju apvainošana ar vārdiem, žestiem, necenzētiem izteicieniem un rupju lamāšanos. Pretējā gadījumā tiesnesis var diskvalificēt ABAS puses;
9. Iespēju robežās mērķtiecīgi nešaut pa galvu, it sevišķi no muguras (pakausī);
10. Aizliegts rokās ņemt citu spēlētāju mestas dūmu sveces un granātas (t.i. paņemt, lai mestu atpakaļ);
11. Aizliegts gulties virsū „granātām” vai „sprāgstpaketēm”.
12. Neievērojot drošības noteikumus, tiesnesim ir tiesības izteikt brīdinājumu. Tiesnesim izsakot otru brīdinājumu, spēles dalībniekam jāpamet spēles laukums un tiesnesim ir tiesības izslēgt viņu no visas spēles!
 
   Nomas ekipējuma noteikumi:
 
1. Aizliegts izjaukt vai kā savādāk modificēt airsoft replikas bez tiesneša atļaujas;
2. Dalībniekam ir tiesības saņemt šauteni, sejas aizsarglīdzekļus, munīciju;
3. Aizliegts magazīnā bērt no zemes salasītas lodītes;
4. Aizliegts lodītes bērt kabatās un pēc tam magazīnā;
5. Aizliegts mētāt šauteni, lauzt to;
6. Spēles dalībniekam ir tiesības lūgt tiesnesim:
   - nomainīt šautenes bateriju;
   - pārbaudīt vai šautene ir darba kārtībā;
   - noregulēt šautenes precizitāti.
7. Nepieciešams pārliecināties par vizuāliem defektiem pirms šautenes lietošanas vienojoties ar tiesnesi;
8. Atrodoties ar nomas ieroci ārpus spēles laukuma un drošības zonā jābūt uzliktam drošības režīmā;
9. Dalībnieks uzņemas atbildību par nomāto airsoft ekipējumu pilnā tā apmērā;
10. Spēles organizatoram ir tiesības prasīt no dalībnieka kompensāciju par ieroča salaušanu un deformēšanu;
 
   Spēlēs atļautie airsoft ieroču šaušanas ātrumi:
 
1. Pistolēm un revolveriem – 110 m/s;
2. AEG un gāzes ieročiem ar automātisko šaušanas režīmu – 122 m/s (1.5J) (droša šaušanas distance -5 metri);
3. Bise (shotgun) – 120 m/s;
4. Ložmetēji LMG, MG - 122 m/s (1.5J) ;
5. Pusautomatiskajām snaiperšautenēm (АЕG) un gāzes pašlādējošajām šautenēm - 1.5J. Pusautomatiskajām sanaiperšautenēm jābūt fiziski atslēgtam auto uguns šaušanas režīmam.
6. Snaiperšautenēm un gāzes (ar roku uzvelkami) - 1.5J
 
1* Spēlētajam, kurš izmanto snaiperšauteni vai ložmetēju, ieteicams nēsāt līdzi otru ieroci, kas atbilst prasībām, lai to izmantotu drošā šaušanas distancē (tuvāk par norādīto).
2* Šaušanas brīdī norādītie ātrumi 6 mm BBs ar masu 0,20 grami;
3* Lai izmantotu spēles laikā tādus ieročus, kas neietilpst nevienā no sarakstiem - tas tiek saskaņots ar spēles organizatoriem savlaicīgi pirms spēles sākuma.
 
   Hronogrāfēšana:
 
1. Hronografēšanas metodoloģija airsoft AEG, gāzes, snaiperu šaujamieroču imitācijām.
2. Rādītāji tiek noteikti izmantojot BBs 6mm ar svaru 0.20 grami un nulles pozīcijā noregulētu "hop-up" (5 šāvienu sērija vai arī pēc organizatoru ieskatiem);
3. Ja 5 vai vairāk šāvienu sērijā kaut viens mērījums pārsniedza ātruma aprakstu, tad ierocis tiek uzskatīts par diskvalificētu;
4. Pārbaude var tikt veikta ar vairāku hronogrāfu palīdzību (hronogrāfa netiešu radījumu novēršanai);
5. Diskvalificēto airsoft ieroci ir aizliegts lietot notiekošās spēles ietvaros;
6. Spēlētājam, kuram pieder diskvalificētais ierocis, ir jāizpilda vienu no zemāk aprakstītajiem punktiem:
   - iepakot bruņojumu un atstāt mašīnu stāvvietā;
   - nodot ieroci organizatoriem līdz spēles beigām;
   - veikt mehānisku šāviena ātruma samazināšanu, ja tāda iespēja pastāv un veikt hronogrāfēšanu vēlreiz.
7. Organizators ir tiesīgi marķēt bruņojumu saskaņā ar hronografēšanas rezultātiem;
8. Ir aizliegts mainīt vai uzstādīt marķējumu patvaļīgi.
9. Organizators ir tiesīgs konfiscēt un paņemt glabāšanā spēlētāja bruņojumu, ja tas ir pieķerts alkohola vai narkotisko vielu reibuma stāvoklī. Tādā gadījumā īpašums tiek atgriezts vai nu komandas biedriem vai arī īpašniekam brīdī, kad reibuma stāvoklis būs pārgājis.

 

elektriskajiem šaujamieročiem ne ātrāk par 120+/-5 m/s (0,2g bbs)

Kontakti

+371 29415744

info@airsoftizklaide.lv